Ανακαίνιση Καταστήματος Εστίασης McDonalds-Ιλιον

Ιλιον – Αττικής


Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση καταστήματος εστίασης McDonalds στο Ιλιον