Ανακαίνιση Καταστήματος Εστίασης Pizza Hut – Περιστέρι

Περιστέρι – Αττικής


Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση καταστήματος εστίασης Pizza Hut στο Περιστέρι