Κατασκευή νέων γραφείων στην αρχιτεκτονική εταιρεία ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Αγαθουπόλεως 3


Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των νέων γραφείων της μελετητικής αρχιτεκτονικής εταιρείας ‘ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ’ επί της οδού Αγαθουπόλεως 3, συνολικής επιφανείας 120 m2.

Hμελέτη και ο σχεδιασμός έγινε από την χωροδυναμική και δόθηκε έμφαση στην λειτουργικότητα του χώρου.