Κατασκευή Παρασκευαστηρίου της αλυσίδας εστιατορίων MONGO – Περιστέρι

Κωνσταντινουπόλεως 128 – Περιστέρι
Συνολική επιφάνεια 300τμ – Χρόνος κατασκευής: 20 ημέρες


Την άνοιξη του 2015 η εταιρεία μας ολοκλήρωσε μέσα σε 20 ημέρες, την κατασκευή του παρασκευαστηρίου – χώρων γραφείων και αποθήκης συνολικής επιφάνειας 300 m2 της αλυσίδας εστίασης MONGO (ASIAN FOOD – SUSHI SPOTS) στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 128 στο Περιστέρι.
Έγινε εξ ολοκλήρου κατασκευή ισόγειου παρασκευαστηρίου συνολικής επιφάνειας 150 m2 . Διαμορφώθηκαν χώροι γραφείων στο πατάρι συνολικής επιφάνειας 50 m2 και υπόγειας αποθήκης 100 m2.