Κατασκευη καταστηματος pizza fan 230 τετραγωνικών στου ζωγράφου.